Informatie met betrekking tot de Wapenwet & Sportschutterslicentie

Licentie

De sportschutterslicentie is ontstaan in de marge van de nieuwe wapenwet en bezorgt de sportschutter - naast een aantal voordelen - een eigenstatuut.

  • Voorlopige sportscutterslicentie

  • maximaal 12 maanden geldig, wordt uitgereikt per categorie van wapen. Het is de aanloop en de voorbereiding naar ...

  • Definitieve sportschutterslicentie

  • Geldig voor 5 jaar (met jaarlijkse geldigverklaring). Wordt uitgereikt na het slagen in theoretische en practische proeven. De definitieve licentie maakt het voor de sportschutter mogelijk om, met een minimum aan bijkomende formaliteiten, bepaalde sportwapens aan te schaffen.OPGELET !! Alle licentieaanvragen worden via de clubverantwoordelijk gecentraliseerd en doorgestuurd naar het secretariaat.Opmerking: De sportschutterslicentie en wapenvergunningen zijn onlosmakelijk verbonden met de regelmatige aanwezigheid op de schietoefeningen (12 maal per jaar in minimaal 2 trimesters), te bewijzen door het sportschuttersboekje en de inschrijving in een daartoe voorzien register. Meer info hierover op www.fkpa.be, www.sportschieten.be of in onze club.

Nuttige informatie met betrekking tot Wetgeving & Proeven

Posted by Alain Crabbé on August 19, 2013
Wetgeving

Wapenunie Online
Wapenwetgeving via Fros
Vragenlijst theoretische proef
Wapenwetgeving PDF Download hier
International schooting Sport Federation - ISSF
Wapenwetgeving & registratie via Presscenter.org
Aandachtspunten en verloop van de practische proef
                                             Sportschutters decreet (volledige wettekst) Download hier
                                             Brochure "Sportschutter worden in Vlaanderen" Download hier
                                             Vlarem II - geco÷rdineerde versie van 08-04-2009 voor schietstanden Download hier
                                             KB van 13-07-2000 tot bepaling erkenningsvoorwaarden schietstanden Download hier

Formulieren met betrekking tot Sportschutterslicentie

Posted by Alain Crabbé on August 19, 2013

DocumentenVL1      - Aanvraag Voorlopige Sportschutterslicentie
VL2      - Aanvraag Definitieve Sportschutterslicentie
VL3      - Medisch Attest
VL9      - Aanvraag nieuw Sporschuttersboekje
VL12    - Aanvraag geldigheidsverklaring Sportschutterslicentie
VL13.1 - Aanvraag duplicaat Sportschutterslicentie
VL13.2 - Melding Adreswijziging


Nieuws Flash

Random foliage

Augustus 2013

Renovatie van de schietstand:

- schietbanen
- schiettoog

Renovatie van de kantine

Interessante links