Lid worden

Doel

Om de schietsport te beoefenen moet je weliswaar minstens 10 jaar zijn, je kan echter lid worden kan vanaf het jaar waarin je 10 wordt.

Het lidgeld voor kalenderjaar 2016 bedraagt 70 Euro voor het eerste lid en voor het volgende lid 50 Euro.
Voor G-sporters en jeugd -18 bedraagt het lidgeld 50€.

In dit lidmaatschap is inbegrepen:

- het lidmaatschap bij De Zaatschieters vzw
- het lidmaatschap bij FKPA "Federatie Karabijn-Pistoolschutters Provincie Antwerpen"
- verzekering Burgerlijke Aanasprakelijkheid (BA) bij FKPA

Het FKPA Lidmaatschap laat toe deel te nemen aan de door FKPA ingerichte wedstrijden, behalve deze waarvoor een specifieke vergunning vereist is.

Wil je het graag een keer proberen vooraleer je lid wordt, dit kan...

Posted by Alain Crabbé on August 19, 2013
Houding Staandschieten Geweer

Vooralleer je aan te sluiten bij de club kan je tot 3 maal komen proefschieten vooraleer te beslissen of je al dan niet wenst aan te sluiten bij de club.

Je leert dan onder begeleiding van ervaren schutters hoe je een wapen moet benaderen en gebruiken en je krijgt uitleg over de schiethouding, munitie en accessoires.

Beslissing genomen om lid worden...

Posted by Alain Crabbé on August 19, 2013

Overhandiging club logoAls je besloten hebt lid te worden heb je een uittreksel uit het strafregister, met name het Bewijs Van Goed Gedrag & Zeden, nodig. Let wel, dit BVGG&Z dient "Sportschieten" te vermelden om gelidg te zijn. Je kan je BVGG&Z afhalen op het Gemeentehuis.

Zodra je dit afgeeft aan iemand van de Raad van Bestuur van de club, kan je aanvraag geëvalueerd worden en indien het oordeel gunstig is word je lid op proef na het betalen van je lidgeld.

Om met luchtdrukwapens te schieten zijn er geen speciale vereisten.

Om kogelkarabijn te schieten heb je een sportschutterslicentie nodig, zie hieronder.

Aanvragen voorlopige sportschutterslicentie

Posted by Alain Crabbé on August 19, 2013
Sportschutters licentie

Informatie met betrekking tot de Wapenwet en Sportschutterslicentie
De sportschutterslicentie is ontstaan in de marge van de nieuwe wapenwet en bezorgt de sportschutter - naast een aantal voordelen - een eigenstatuut.

Vooralleer je je sportschutterslicentie kan bekomen dien je eerst een voorlopige sporschutterslicentie aan te vragen.


Opgelet: alle licentieaanvragen worden via de clubverantwoordelijke gecentraliseerd en doorgestuurd naar het secretariaat

Voorlopige sportscutterslicentie: is maximaal 12 maanden geldig, en wordt uitgereikt per categorie van wapen. De voorlopige licentie stelt je in staat te leren omgaan en trainen met sportwapens, die ter beschikking worden gesteld in de club. Je aanwezigheden worden genoteerd in een persoonlijk sportschuttersboekje, dat je regelmatige deelname moet bewijzen.

Dit alles is de aanloop en de voorbereiding naar ...

Definitieve sportschutterslicentie: Geldig voor 5 jaar, met jaarlijkse geldigverklaring. Deze wordt uitgereikt na het slagen in theoretische en practische proeven. De definitieve licentie maakt het voor de sportschutter mogelijk om, met een minimum aan bijkomende formaliteiten, bepaalde sportwapens aan te schaffen.


Opmerking: De sportschutterslicentie en wapenvergunningen zijn onlosmakelijk verbonden met de regelmatige aanwezigheid op de schietoefeningen (12 maal per jaar in minimaal 2 trimesters), te bewijzen door het sportschuttersboekje en de inschrijving in een daartoe voorzien register. Meer info hierover op www.fkpa.be, www.sportschieten.be of in onze club.

Nieuws Flash

Random foliage

Augustus 2013

Renovatie van de schietstand:

- schietbanen
- schiettoog

Renovatie van de kantine

Interessante links